300 TL ve Üzeri Ceta Form Marka Alışverişlerinizde 30 TL İndirim!

Teslimat ve İade

GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi (https://www.hirdavatordusu.com) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğinizde size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından sipariş sırasında platformda ödenir ve teslimat sırasında kargo ücreti ödemez.
4. Satın alınan her bir ürün, 1 ila 5 iş günü arasında kargoya verilir ve kargo firması tarafından Alıcının sipariş sırasında belirttiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5. Satın alınan ürün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilir.
6. Satın alınan ürünün teslimatı imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiği andan itibaren 3 gün içinde Alıcıya bu durumu bildirir. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcıya iade edilir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim edildikten sonra Alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise, Alıcı sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde Satıcıya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise durum Alıcı'ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 iş günü içerisinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 iş günü içerisinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın Alıcının hesabına aktarma süresi farklılık gösterebilir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:
11. Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcıya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET ADI/UNVANI : Kardeşler Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri
ADRES : Şirinevler Mahallesi 766. Sokak No:6/A Altınordu/ORDU
EPOSTA : [email protected]
TEL : 0549 378 9427

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcıya ait iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16. 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürün tahrip edilmeden, ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
17. Satıcı, iade edilen ürünleri teslim almasından itibaren madde 16da belirtilen şartları karşıladığı takdirde en geç 14 iş günü içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.
18. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
19. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve Alıcıya iade edilecek bedelden indirim miktarı kesilerek kalan bedel iade edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
20. Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcıya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.
21. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
22. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME
23. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak sitemizde kayıtlı banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
24. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Yükleniyor...